14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Το 14ο συνέδριο της ΕΕΦΙΑπ κάνει επιπλέον βήματα μπροστά με ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο έχει σκοπό να καλύψει το ευρύ πεδίο της Αποκατάστασης και των προόδων που έχουν επιτευχθεί. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα γίνει προκειμένου να αναδειχθούν οι συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τα άτομα με αναπηρία.
Η ενασχόληση των ιατρών ΦΙΑπ με ασθενείς με κακώσεις νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) οδήγησε στην δημιουργία του τμήματος ειδικού ενδιαφέροντος ΚΝΜ της ΕΕΦΙΑπ. Ταυτόχρονα λοιπόν με το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί και το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική προκειμένου να συμμετέχουν απρόσκοπτα και συνάδελφοι από άλλες χώρες. Θα πραγματοποιηθούν επίσης εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλα τα μέλη της ομάδας Αποκατάστασης.


Τα άτομα με ΚΝΜ, αν και αποτελούν μικρό ποσοστό των ατόμων με αναπηρία (το 0,1% του πληθυσμού σε αντίθεσή με το 10-15% του συνολικού αριθμού ατόμων με αναπηρία), είναι η πλέον αντιπροσωπευτική ομάδα ατόμων με σοβαρή αναπηρία. Η ΠΟΥ αποδέχεται ότι τα άτομα με ΚΝΜ αποτελούν την σημαντικότερη πρόκληση για τα συστήματα υγείας αλλά και τις κοινωνικές δομές. Η αντιμετώπιση των ατόμων με ΚΝΜ θα αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τα αρνητικά, τα ελλείμματα αλλά και τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των εξειδικευμένων τομέων της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, του συστήματος υγείας, των δομών παροχής υπηρεσιών Αποκατάστασης, αλλά και του κοινωνικού ιστού. Καινοτομία του 14ου Συνεδρίου θα αποτελέσει η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την οργάνωση και τον συντονισμό κλινικών φροντιστηρίων, μέσα από την θεματολογία του συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου