Βιογραφικό

Νίκος Χατζόγλου 
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης - Φυσίατρος

Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου Αποκατάστασης ΑΝΑΒΙΩΣΗ Δράμας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστήριου Φ.Ι.ΑΠ. Άμυνος Θεσσαλονίκης
Μέλος του Ευρωπαικού Συμβουλίου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Εναρξη ιδιωτικού ιατρείου το 2009.

Σπουδές στην Ιατρική σχολή Philipps Universitaet Marburg Γερμανίας  εως το 3ο ετος (1991-1994/ Physikum) και στη συνέχεια στην Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης .
Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1990).
Ειδικότητα Φυσικής  Ιατρικής & Αποκατάστασης στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αθηνών (2008).
Φυσίατρος Κέντρου Αποκατάστασης Euromedica-ΑΡΩΓΗ Θεσ/νίκης  (10/2010 - 5/2017).
Επιστημονικός Διευθυντής του τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης στην Γενική Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός (10/2010 -  5/2016)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης''UCHU"
(από 6/2017-4/2019 ) 
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ.

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION


Chatzoglou Nikolaos
Ermou 36,
546 23 Thessaloniki
xatzoglu@gmail.com
+306944560665


EDUCATION

Fellow of Εuropean Board of PRM
PhD candidate of Aristotle University of Thessaloniki, title of PhD thesis: "The rehabilitation outcome after ischemic cerebrovascular accidents in relation to cardiac function and cerebral hematosis"
Acquisition of the qualification for the specialty Physical medicine and rehabilitation
Post-training course in Emergency Pre-hospital Medicine. Certificate from EKAB (National Emergency Aid Center) following examinations
Degree (ptychio) of Medical School, Aristotle University of Thessaloniki
Medical School Philipps-Universität Marburg, 5 semesters, Physikum
Graduation certificate from German School of Thessaloniki and admission to German university following examinations (Abitur)

WORK EXPERIENCE
Scientific Director of  Rehabilitation Center Anabiosi Drama (5/2019-)
Private praxis since 2009
Physiatrist at the Rehabilitation Center Euromedica Arogi Thessaloniki for 200 patients with neurological and orthopedic diseases. Responsible for 2 sections (40 inpatients each) and medical attention of  outpatients from (10/2010 - 5/2017).
Scientific Director of the Rehabilitation Department in General Clinic Euromedica Kyanous Stavros , Thessaloniki (10/2010 -  5/2016) .

SEMINARS/WORKSHOPS
  • Shock-wave therapy
  • Diagnostic Ultrasound
  • Prolotherapy
  • Injection Techniques
  • EMG
  • Acupuncture 
  • Ozon Therapy
  • Functional Electrical Stimulation (FES)
  • Tecar therapy
  • Neurogenic bladder

CONGRESSES

Participation and presentations in several European and international rehabilitation congresses (Bruges, Puerto Rico, Athens, Thessaloniki, Berlin) and many national rehabilitation and medical congresses.

LANGUAGE SKILLS

English German                   Excellent knowledge

Italian                                       Good knowledge

Spanish Portuguese Dutch  Basic knowledge